วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

ผิวหนัง
ผิวหนัง


ผิวหนังทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการคือ
1. เป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มร่างกาย
2. เป็นอวัยวะรับความรู้สึก
ผิวหนังถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดภายในร่างกายมีเนื้อที่มากถึง 2 ตร.ม.เลยทีเดียว ผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายมีความหนาไม่เท่ากัน เช่นเปลือกตาเป็นส่วนที่บางที่สุด มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มม. ส่วนผิวหนังที่หลังจะมีความหนามากถึง 5 มม.แต่โดยทั่วไปผิวหนังจะมีความหนาประมาณ 1-2 มม. ผิวหนังมีพื้นที่ในการรับความรู้สึกมากกว่าอวัยวะรับความรู้สึกชนิดอื่น

ผิวหนังจะมีหน่วยรับความรู้สึกแต่ละประเภทโดยเฉพาะ หน่วยรับความรู้สึกเหล่านี้อาจจะอยู่ตื้นหรือลึกจากผิวหนังในระดับต่างๆกันซึ่งหน่วยรับความรู้สึกนี้พัฒนามาจากส่วนปลายของเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกให้มีรูปร่างเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยรับความรู้สึกชนิดต่างๆได้แก่
1. หน่วยรับความรู้สึกเกี่ยวกับการสัมผัส
2. หน่วยรับความรู้สึกเกี่ยวกับแรงกด หรือความดัน
3. หน่วยรับความรู้สึกเกี่ยวกับอุณหภูมิ ( ทั้งความร้อนและความเย็น )
4. หน่วยรับความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บปวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น