วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

จมูก

จมูก
โครงสร้างที่สำคัญที่พบภายในโพรงจมูก
เซลล์ประสาทรับกลิ่น ( olfactory neuron ) : พบที่เยื่อบุโพรงจมูก เป็นเซลล์ประสาท 2 ขั้ว ที่มีขน( cilia )ซึ่งจะจับหรือรับการกระตุ้นจากโมเลกุลของสาร
เส้นประสาทรับกลิ่น ( olfactory nerve ) : เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่1ติดต่อกับส่วนของสมองออลแฟกทอรีบัลบ์ แล้วส่งกระแสประสาทไปสมองเซรีบรัมส่วนที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นเพื่อให้แปลผลเป็นกลิ่นต่างๆ
เซลล์ค้ำจุน ( supporting cell ) : เป็นเซลล์ที่ช่วยสร้างสารเมือกเครือบชั้นเยื่อบุโพรงจมูกเพื่อช่วยการรับกลิ่นและดักจับฝุ่นละอองที่ปนมากับอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น