วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

ระบบประสาทส่วนกลาง ( Central nervous system)

ระบบประสาทส่วนกลาง ( Central nervous system)
ระบบประสาทส่วนกลาง ( Central nervous system)เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกาย ซึ่งทำงานพร้อมกันทั้งในด้านกลไกและทางเคมีภายใต้อำนาจจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยสมองและไขสันหลังโดยเส้นประสาทหลายล้านเส้นจากทั่วร่างกายจะส่งข้อมูลในรูปกระแสประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลางมีอวัยวะที่เกีย่วข้องคือ สมองและไขสันหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น